Cầu thang gỗ con tiện đơn

Mẫu cầu thang gỗ con tiện đơn

KT tay vịn: 70x80mm Gỗ Lim Nam Phi

Con tiện: 60x60mm gỗ Lim Nam Phi, 1 bậc vuông 1 con tiện

Sơn Pu O7 chống xước