Cầu thang gỗ 1 bậc 2 con tiện

Mẫu cầu thang gỗ 1 bậc 2 con tiện

KT tay vịn: D70mm Lim Nam Phi

Con Tiện: 40x40cm Lim Nam Phi

Sơn: Pu O7 chống xước