Mẫu cửa gỗ 14

Nhiều loại gỗ: Lim Nam Phi, Lim Lào, Gõ Đỏ, Hương đá…

Thi công theo kích thước bản vẽ

Sơn cao cấp: Inchem, O7