Cầu thang gỗ gõ đỏ

Mẫu cầu thang gỗ Gõ đỏ thi công cho căn biệt thự

Tay vịn:  65x70mm mẫu ông sư

Con tiện: 40x40mm 1 bậc 2 con