Cầu thang gỗ đẹp

Tay vịn: 80x90mm Gỗ Gõ Đỏ Pachy

Con tiện: 50x150mm gỗ Gõ Đỏ Pachy

Trụ chính: 200x200mm gỗ Gõ Đỏ Pachy

Sơn phủ: Sơn Inchem

Dát vàng: Vàng công nghiệp