Cầu thang gỗ con tiện kép

Mẫu cầu thang gỗ con tiện kép sơn trắng

Tay vịn: 65x70mm gỗ Lim Nam Phi

Con tiện: 40x40mm  gỗ Lim Nam Phi

Tay vịn sơn màu cánh gián. con tiện được sơn màu trắng mờ 75%