Cầu thang gỗ hiện đại

Tay vịn: 60x70mm gỗ Lim Nam Phi

Con tiện: 40x40mm gỗ Lim Nam Phi

Sản phẩm được sơn Pu O7 bóng mờ 75%