Cầu thang triện gỗ

Mẫu cầu thang triện gỗ Lim Nam Phi

Tay vịn: 75x85mm

Triện gỗ: 60x60mm

Trụ gỗ: 240x240mm Lục giác đục theo mẫu

Sơn Pu O7