Mẫu Lan can kính tay vịn gỗ

Tay vịn: D70mm Lim Nam Phi

Chân cột đứng: Inox 304 nẹp gỗ Lim Nam Phi trang trí

Kính :Dày 10mm Cường lực Hải Long

Sơn: Màu cánh gián non sơn O7