Cầu thang kính chân hợp kim nhôm

Tay vịn: D70mm gỗ Lim Nam Phi

Chân: Hợp kim nhôm nhập khẩu bắt trên mặt bậc

Kính: Cường lực 12mm