Cầu thang kính 109

Tay vịn gỗ :D70mm Lim Nam Phi, Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi

Kính: Temper 10-12mm mài cạnh

Sơn Pu O7 chống xước

Danh mục: