Cầu thang kính chân lửng

Mẫu cầu thang kính chân lửng bắt hông

Tay vịn: 65x65mm đấu mòi Lim Nam Phi

Chân lửng inox đặc 12mm inox 304 bắt hông

Kính: Cường lực 12mm Hải Long