Mẫu cửa gỗ 05

Nhiều loại gỗ: Lim Nam Phi, Lim Lào, Gõ Đỏ…..
Thi công theo kích thước bản vẽ, hiện trạng công trình
Sơn cao cấp: Inchem, O7