Mẫu cửa gỗ 09

Nhiều loại gỗ: Lim Nam Phi, Lim Lào, Gõ Đỏ, Hương đá…
Thi công theo kích thước bản vẽ
Sơn cao cấp: Inchem, O7