Mẫu cửa gỗ 04

Nhiều loại gỗ: Lim Nam Phi, Lim Lào, Gõ Đỏ…..
Thi công theo kích thước bản vẽ
Sơn cao cấp: Inchem, O7