Cửa thông phòng 1 cánh

Mẫu cửa thông phòng gỗ đục họa tiết

Gỗ: Gõ đỏ Nam Phi

Đục: CNC và sửa thủ công

Sơn: Inchem