Phụ kiện cầu thang 05

Mẫu chân hợp kim

Bắt trên mặt bậc

Màu sơn: Trắng bóng