Phụ kiện cầu thang 04

Mẫu chân nhập khẩu

Số lượng lắp đặt 1 chân to 2 chân nhỏ cho 1 bậc vuông cầu thang.