Mẫu cửa gỗ 01

Nhiều loại gỗ: Lim Nam Phi, Lim Lào, Gõ Đỏ…..

Thi công theo kích thước bản vẽ

Sơn cao cấp: Inchem, O7