Cầu thang xương cá đẹp

Cầu thang xương cá

Hộp: 100x100mm dày 2mm

Bản bích: Dày 8mm

Sơn: Công nghiệp theo màu tùy chọn