Cầu thang sắt sơn trắng

Mẫu cầu thang sắt sơn trắng

Tay vịn: Phi 70 Gỗ Lim Nam Phi

Con tiện: Sắt đặc 14x14mm sơn tĩnh điện

Sơn tay vịn: Pu O7