Cầu thang sắt 205

Tay vịn gỗ : Theo mẫu khách chọn. Lim Nam Phi, Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi

Sắt: Hoa sắt nghệ thuật theo mẫu sơn công nghiệp

Trụ chính: Mẫu hoa sắt theo sản phẩm