Cầu thang sắt 201

Tay vịn gỗ : 70x70mm Lim Nam Phi, Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi

Sắt: hoa sắt nghệ thuật theo mẫu sơn công nghiệp

Trụ chính: Gỗ kết hợp với đá nhân tạo và đèn